Алфа БК Универзитет
Факултет информационих технологија
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Факултети / Факултет информационих технологија

Факултет информационих технологија

Факултет информационих технологија (ФИТ) Алфа универзитета у Београду, сагласно потребама привреде и развоја савременог друштва, образује кадрове, може се рећи, за занимања будућности, која су имплицирана достигнућима науке и технологије и условљена прогресивним развојем друштвених односа и нових тенденција у светској привреди. 

Факултет информационих технологија

више информација сазнајте на вебсајту Факултета fit.alfa.edu.rs

Високи интерес за дипломираним инжењерима информационих технологија, мастер инжењерима информационих технологија и докторима наука из електротехнике и рачунарства у области информационо-комуникационих технологија, не произилази само из потребе (транс) националних ИТ компанија и њиховог растућег економског значаја, него и из потреба свих сегмената савременог електронског друштва (е-друштва): е-бизниса, е-пословања, е-здравства, е-образовања, е-банкарства, е-администрације...

Настава на Факултету информационих технологија Алфа универзитета поверена је квалитетном наставном истручном кадру, чији је досадашњи рад препознатљив иу националним и у међународним научним круговима.