Алфа БК Универзитет
Факултет за финансије, банкарство и ревизију
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Факултети / Факултет за финансије, банкарство и ревизију

Факултет за финансије, банкарство и ревизију

У свом двадесетдвогодишњем постојању, Факултет за финансије, банкарство и ревизију је прешао развојни пут од малог предузетничког, до факултета са савременим наставним плановима и програмима.

Факултет за финансије, банкарство и ревизију

више информација сазнајте на вебсајту Факултета ftb.alfa.edu.rs

Нови подухвати и увођење савремених метода у наставу (Distance Learning) као и интегрисање Факултета са Алфа универзитетом, дали су нову вредност факултету и донели му промењен, позитиван став домаћег окружења према идеји приватног високошколског образовања и што је најважније, конкурентску предност и лидерство у областима за које се Факултет определио.

Основне академске студије трају четири године и имају 240 ЕСП бодова. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, студије случаја, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних радова, стручне праксе у предузећима, добровољног рада у локалној заједници и других видова ангажовања.

На Факултет за финансије, банкарство и ревизију до данашњег дана, академско звање из области трговине, банкарства, рачуноводства и ревизије стекло је преко 5000 студената. Факултет за финансије, банкарство и ревизију кроз АЛУМНИ асоцијацију дипломаца прати каријере наших студената и на њих смо посебно поносни. Наши студенти данас руководе успешним предузећима, у земљи и иностранству, заузимају руководеће функције у државним службама, од локалне самоуправе до министарства. Многи од њих су своје школовање наставили на престижним универзитетима широм света, или су остали на свом матичном факултету на коме граде професорску каријеру. Они су наша препорука. Због њих и заједно са њима трудимо се да освајамо нове методе наставе, пратимо техничко – технолошке иновације и зато смо увек за корак испред других. Стога се име нашег Факултет за финансије, банкарство и ревизију са поносом изговара.