Алфа БК Универзитет
Факултет за математику и рачунарске науке
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Факултети / Факултет за математику и рачунарске науке

Факултет за математику и рачунарске науке

Факултет за математику и рачунарске науке основан је 2013. године у саставу Алфа Унверзитета из поља природно-математичких наука. Следећи мото нашег Универзитета – УВЕК ПРВИ, ми смо први приватни факултет за математику и рачунарске науке.

Факултет за математику и рачунарске науке

више информација сазнајте на вебсајту Факултета fmrn.alfa.edu.rs

Након испитивања тржишта знања, потреба привреде и друштва уопште, а у складу са Стратегијом развоја Републике Србије прво смо акредитовали студијски програм Рачунарске науке за сва три нивоа студија. Наставни предмети, као и њихови програми су у складу са јединим међународним стандардом из области рачунарских наука (Цомпутер Сциенце). Додатни разлог за овим студијским програмом је чињеница да образовање из рачунарских наука представља темељно знање које ће омогућити ефикасније савладавање свих осталих знања. На овом студијском програму студенти ће усвојати знања не само из области рачунарских наука, као науке која се бави хардвером, софтвером, теоријом рачунања и његовом применом, него и знања из математичких дисциплина непрекидно током свих нивоа студија.

Студенти након успешно завршених четврогодишњих основних академских студија (осам семестара – 240 ЕСПБ) стичу стручни назив – ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР (дипл.информ.). Са овом стеченом дипломом широка је лепеза послова које могу да компетентно раде, не само из области информатике и рачунарства, већ имају и проходност за наставак на мастер студијама на многим сродним факултетима у земљи и иностранству.

Мастер студије трају једну годину (два семестра – 60 ЕСПБ) и након успешно завршених мастер студија добија се стручни назив – МАСТЕР ИНФОРМАТИЧАР (маст.информ.).

Докторске студије трају три године (шест семестара – 180 ЕСПБ) и после успешно положених испита и одбрањене докторске дисертације добија се научни степен – ДОКТОР НАУКА – РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ (Др)

Концепт наставе је интерактиван, динамичан и иновативан, а процес учења транспарентан, јасан и изазован за све учеснике у образовању, односно, за све заинтересоване стране. Наставу изводе компетентни професори који су образовање и академско звање стицали на угледним универзитетима у земљи и иностранству и постали светски признати и препознатљиви у својим научним областима. Такође, Факултет ангажује и значајан број еминентних професора по позиву и гостујућих професора из земље и иностранства.