Алфа БК Универзитет
Херитологија - Заштита и очување наслеђа
 • вебсајтови
  факултета
Алфа БК Универзитет / Факултети / Херитологија - Заштита и очување наслеђа

Херитологија - Заштита и очување наслеђа

Најављујемо да је у завршном процесу акредитација  нов академски програм Херитологија - Заштита наслеђа на Алфа БК Универзитету .

Алфа БК Универзитет је препознао потребе савременог друштва и зато сада најављује оснивање академских студија херитологије – заштите наслеђа. Програм је у завршној фази акредитације и очекујемо да ће програм започети школске 2017-18. године. Припремљени су програми за основне и мастер студије (4+1).

Херитологија - Заштита и очување наслеђа

Нове студије се баве концептом интегративне заштите наслеђа, који  обједињује интердисциплинарне и комплексне активности на заштити, очувању и управљању наслеђем и обухвата његове материјалне, нематеријалне и природне садржаје.  Интегративна заштита наслеђа је интегративни део савременог оквира одрживог развоја, који чине: економски просперитет, друштвена равнотежа и заштита животне средине човека (културно и природно наслеђе заједно). Одрживи развој јасно истиче и поставља интегративни концепт очувања наслеђа као  јединствену и свеобухватну  бригу за природно и културно наслеђе заједно. Из овога следи, да се под савременим тумачењем појма наслеђа, подразумева културно и природно наслеђе заједно. Основну структуру студија чине четри целине које се деле, према типу и врсти наслеђа:

 • Материјално наслеђе
 • Нематеријално наслеђе
 • Природно наслеђе
 • Управљање наслеђем

Програми се реализују преко основних целина које чине:

 • Обавезни предмети
 • Изборни предмети
 • Стручна пракса
 • Теренски рад
 • Студијско истраживачки рад
 • Завршни рад 

Савладавањем овог студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног оспособљавања за делатност комплексне заштите и конзервације у институцијама заштите наслеђа (музејима, заводима за заштиту, институтима, архивима, библиотекама, галерије, легати), јавној управи и локалној заједници,  владиним и невладиним организацијама, комерцијалним и другима компанијама и др.

Оснивањем основних, мастер студија (4+1) из  Херитологије - заштите наслеђа  АЛФА БК Универзитет жели да се стратешки позиционира у  области заштите у Србији и у простору Југоисточне  Европе.  Програм жели да постигне стицање савремених и применљивих теоријских и методолошких знања и вештина, упознавање и овладавањем савременим методама и техникама из области заштите наслеђа.

Након завршених основних и мастер студија студент стиче академски назив  Дипломирани херитолог и  Мастер Херитолог.

 

Студије треба да помогну у формирању новог профила професионалаца, истраживача и стручњака који ће бити у стању да се на комплексан, интердисциплинаран, интегративан начин  брину о наслеђу.

Студентима треба да се омогући стицање савремених научних знања, савладавање модерних метода и техника конзервације,  оспособљавање за успешну имплементацију стечених  знања, методологија  и вештина. 

Контакт

Ту смо за сва ваша питања 011 26 99 039, info@alfa.edu.rs

Алфа БК Универзитет, Палмира Тољатија 3, 11070 Нови Београд

Централа: 011 26 09 754, info@alfa.edu.rs

Ректорат: 011 26 99 039, rektorat@alfa.edu.rs

Студентска служба: 011 26 06 380, 26 74 164