Алфа БК Универзитет
Конференције, радионице
  • вебсајтови
    факултета

Конференције, радионице

III РЕГИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Основна стратешка тема

“РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА У РЕГИОНУ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ“ 2006-2016.

8-11 децембар 2016. Алфа БК  Универзитет у Београду

 

Тема конференције

 

„Резултати ревитализације културне и природне баштине у региону Југоисточне Европе у периоду од 2006 до 2016“

Организатори  конференције : РА ИКОМ СЕЕ, Алфа БК  Универзитет, Карић Фондација

Коорганизатори конференције : Национални комитет ИКОМ Албаније, Национални комитет ИКОМ Босне и Херцеговине Национални комитет ИКОМ Бугарске, Национални комитет ИКОМ Црне Горе, Национални комитет ИКОМ Грчке, Национални комитет ИКОМ Хрватске, Национални комитет ИКОМ Македоније, Национални комитет ИКОМ Молдавије, Национални комитет ИКОМ Румуније, Национални комитет ИКОМ Словеније, Национални комитет ИКОМ Србије

Партнерски учесници : Професионалне националне, регионалне и међународне институције, асоцијације и организације у области заштите наслеђа (музеји, заводи за заштиту споменика културе, галерије, легати, архиви, библиотеке, центри и институти за истраживања, конзервацију и документацију наслеђа; универзитети и факултети из области заштите наслеђа; туристичке организације, урбанистичке службе и органи, професионалне службе безбедности, локална самоуправа, државни органи везани за наслеђе и др.).

Теме конференције: Резултати ревитализације наслеђа у региону Југоисточне Европе.  Одређивање приоритета и програма санације, односно програма управљања ризицима код културне и природне баштине у региону Југоисточне Европе и то за: Архитектонско и споменичко наслеђе, Индустријско наслеђе, Археолошко наслеђе-локалитети, Материјално наслеђе (музејски предмети; архивски, библиотечки и филмски материјал), Нематеријално наслеђе, Природно наслеђе, Управљање наслеђем.

Датум и место  одржавања : 8 - 11 децембар 2016.

АЛФА БК  Универзитет у Београду, Палмира Тољатија 3, 11070 Нови   Београд,  Србија

ВАЖНИ ДАТУМИ :

 1. октобар 2016.  рок за подношење пријава за учешће са темом или постером, 

 1. октобар 2016. за апстракт и професионални CV.

Упуство за апстракт: Фонд: 350 речи, пуно име и презиме са научним, академским и стручним титулама, наводи се пун, званични назив и седиште установе у којој  је аутор запослен; до 6 кључних речи, 1-2 фотографије.

Фонт: Times New Roman 11. Са  апстрактом  послати и сажет професионални CV на највише 2 странице текста.  Апстракт  и  CV послати на матерњем и енглеском језику.

6. октобар 2016.године : Обавештење ауторима о прихватању апстракта и постера.

8. новембар 2016.године : Рок за пријаву за учесће на Конференцију.

1. децембар 2016. године : Штампање књиге апстракта. 

Котизација за III Регионалну научну конференцију : 50

Цена за комерцијално представљање : У зависности од величине површине штанда за излагање и паноа за постере и информативни материјал, 100 €/м2

За некомерцијалне институције (музеје, институције заштите, професионалне организације и сл.)  цена за закуп штандова  и паноа је 40 €/м2.