Алфа БК Универзитет
Структура програма
 • вебсајтови
  факултета

Структура програма

Сви предмети на овом студијском програму су једносеместрални. 

Курикулумом студијског програма дефинишу се 4 основне целине које подразумевају:

 • Опште обавезне предмете
 • Посебне обавезне предмете
 • Изборне предмете
 • Опште изборне предмете

Садржај ових целина чине 4 међусобно и интегративно повезана модула које обухватају областиЗаштита и очување материјалног наслеђаОчување нематеријалног наслеђаЗаштита и очување природног наслеђаУправљање наслеђем.

Општи обавезни предмети:

 • Теорија заштите и очување наслеђа
 • Правни оквиру у заштити и очувању наслеђа
 • Управљање пројектима у заштити и очувању наслеђа
 • Планета земља

Посебни oбавезни предмети:

 • Материјално наслеђе
  • Конзервација материјалног наслеђа
  • Документација материјалног наслеђа
  • Наука конзервацијематеријалног наслеђа
 • Нематеријално наслеђе
  • Идентификација нематеријалног наслеђа
  • Документација нематеријалног наслеђа
  • Очување нематеријалног наслеђа
 • Природно наслеђе
  • Маркетинг природног наслеђа
  • Документација природног наслеђа
  • Конзервациона биологија и рестаурациона екологија
 • Управљање наслеђем
  • Пројектно управљање
  • Култура, образовање и одрживи развој
  • Увод у менаџмент

Модуларни изборни предмети:

 • МАТЕРИЈАЛНО НАСЛЕЂЕ
  • Превентивна конзервација материјалног наслеђа
  • Конзервација архитектонског наслеђа
  • Конзервација индустријског наслеђа
  • Конзервација археолошког наслеђа-локалитета
  • Куративна конзервација и рестаурација органског материјала
  • Куративна конзервација и рестаурација неорганског материјала
  • Куративна конзервација и рестаурација композитног материјала
  • Закони, регулативе и препоруке у заштити и очувању материјланог наслеђа
  • Технике и технологије израде материјалног наслеђа
 • НЕМАТЕРИЈАЛНО НАСЛЕЂЕ
  • Елементи нематеријалног наслеђа
  • Нематреијално наслеђе и човек
  • Нематеријално наслеђе и идентитет
  • Нематеријално наслеђе и музеји
  • Примена савремених технологија у очувању нематеријалног наслеђа
  • Закони, регулативе и препоруке у очувању нематеријалног наслеђа
  • Процедуре уписа, номинација и документације нематеријалног наслеђа
  • Улога едукације у очувању нематеријалног наслеђа
  • Улога презентације у очувању нематеријалног наслеђа
 • ПРИРОДНО НАСЛЕЂЕ
  • Предмети природног наслеђа
  • Природни ресурси и амбијент
  • Природни локалитети
  • Биодиверзитет као природна баштина
  • Изванредни примерци културног пејзажа
  • Агро-биодиверзитет као природна баштина
  • Заштита биокултурног диверзитета
  • Одрживи развој животне средине
  • Стратешки и законски оквири очувања природног наслеђа
 • УПРАВЉАЊЕ НАСЛЕЂЕМ
  • Идентификација, валоризација и мониторинг наслеђа
  • Наслеђе и економски развој, ордживост наслеђа
  • Етика заштите и очувања наслеђа
  • Маркетинг наслеђа и креирање културног амбијента
  • Политика културе, баштинске институције
  • Културни туризам
  • Гео туризам
  • Наслеђе и образовне праксе
  • Наслеђе и дијаспора
  • Систем безбедности у заштити и очувању наслеђа

Општи изборни предмети:

 • Студије културе и уметности
 • Маркетинг баштине и уметности
 • Теорија комуникације и принципи маркетинга
 • Политика идентитета и очување наслеђа
 • Страни језик