Алфа БК Универзитет
УПИС
  • вебсајтови
    факултета

УПИС

Предаја докумената ће се вршити од 1.9. до 31.10.2016. године.

Припремите непходну документацију унапред и скратите време које вам је потребно за процедуру пријаве.

УПИС

Мастер академске студије 

Потребна документа (оригинал или оверене копије) 

  • Диплома или уверење о завршеним академским студијама (240 ЕСПБ)
  • Извод из матичне књиге рођених
  • 2 фотографије
  • CV студента