Алфа БК Универзитет
Институт „ПЕТАР КАРИЋ“
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Институт „ПЕТАР КАРИЋ“

Институт „ПЕТАР КАРИЋ“

Институт за стратегијске студије и развој "Петар Карић" је засебна организациона јединица АЛФА БК Универзитета са статусом научне јединице.

 

Институт за стратегијске студије и развој "Петар Карић" АЛФА БК Универзитета је засебна организациона јединица АЛФА БК Универзитета са статусом научне јединице.

Делатност Института обухвата прикупљање и чување научне документације, организовање и израду пројеката из научних и уметничких области којима се бави АЛФА БК Универзитет, издавање монографија и објављивање електронских публикације.

Своју истраживачку делатност Институт обавља кроз сарадњу са наставницима и сарадницима и докторантима АЛФА БК Универзитета. По потребни, могу бити ангажовани и спољни сарадници. Сарадници Института из реда наставника АЛФА БК Универзитета укључују студенте у активности Института и развијају сарадњу са сродним установама у земљи и иностранству.

У Институту се могу, као пројекти пријављивати и докторске дисетрације доктораната факултета, уколико то желе. Пријаву пројекта усваја посебна комисија, различита барем у два члана, од Комисије која пише извештај о подобности теме и кандидата Сенату. Такође, докторат би у завршној фази био поднет Комисији за усвајање пројекта Институа која би се такође, барем у два члана, разликовала од Комисије за оцену о одбрану докторске дисертације. Уколико се дисертација након одбране објави као монографија, може се назначити  да је она настали и као пројекат Института за стратегијске студије и развој ''Петар Карић''.

Институтом руководи директор, који је и члан Сената Универзитета. Пројектима руководе руководиоци пројеката. Пројекте одобрава и надзире Научни савет, који чине руководиоци пројекта. Научни савет има председника којег именује Сенат Универзитета.

СЕНАТ АЛФА БК Универзитета