Алфа БК Универзитет
Менаџмент у спорту
  • вебсајтови
    факултета

Менаџмент у спорту

Факултет за менаџмент у спорту излази
годишње.

 У часопису се публикују радови из области менаџмента у спорту, физичког васпитања и спорта и додирних био – медицинских, хуманистичких, друштвених и природних наука, са необјављеним резултатима научних истраживања и новим емпиријским искуствима. 

Часопис је веома значајан извор нових научних и стручних информација, обзиром да је једини овакве врсте у региону.У часопису се публикују радови из области менаџмента у спорту, физичког васпитања и спорта и додирних био – медицинских, хуманистичких, друштвених и природних наука, са необјављеним резултатима научних истраживања и новим емпиријским искуствима.