Алфа БК Универзитет
ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА – ЗНАЧАЈ ЗА РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА – ЗНАЧАЈ ЗА РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА – ЗНАЧАЈ ЗА РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ВЕСТ, 05.03.2020

ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА – ЗНАЧАЈ ЗА РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Одржава се у просторијама АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТА,

У Београду, ул. Палмира Тољатија 3

22 – 24. априлa 2019.

Програм Међународног научног скупа обухвата многе тематске целине из области примене иновација у развоју Зелене економије и заштите животне средине.

Научни скуп: «ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА – ЗНАЧАЈ ЗА РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ» наме­њен је свима који имају одговоран однос према заштити животне сре­дине у време Четврте индустријске револуције и схватају значај апликативности иновација у циљу развоја Зелене економије.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

1. Значај 4. Индустријске револуције за развој Зелене економије

2. Дигитализација економије

3. Циркуларна економија и чување екоресурса

4. Допринос Зелене економије развоју екотуризма и органској производњи

5. Значај нових информационих технологија у формирању модела одрживог еколошко-економског развоја

6. Мониторинг промена у животној средини и стању екосистема помоћу дронова

7. Примена дронова у дистрибуцији хране у условима природних катастрофа

8. Нове методе конверзије и складиштења енергије

9. Интернет ствари и обавештавање становништва о метеоусловима

10. Интернет ствари и мониторинг квалитета ваздуха

11. Значај IoT зa рано упозоравање становништва о природним катастрофама и мерама заштите

12. Биотехнолошки инжењеринг и заштита животне средине

13. Значај биотехнологије у пољопривреди

14. Просторно планирање помоћу беспилотних летелица

15. Примена дронова у пољопривреди

16. Нанотехнологије и нови материјали у заштити животне средине

и здравља човека

17. Примена 3Д принтера у производњи хране

18. Значај технолошких иновација у развоју Smart Sity

19. Улога роботике у индустријској производњи

20. Правна регулатива у области заштите иновација

21. Извештавање о плановима и резултатима у области заштите животне средине

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДАТУМИ

Радови за научни скуп могу бити саопштени на српском или енглеском језику. Пријаве учешћа и апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима (обима једна страна укупно, А4 формата фонт 12 pt) примамо до 20. марта 2020. на E-mail: ecologica.drustvo@gmail.com.

Апстракти ће бити штампани у Зборнику апстраката, а рецензирани радови у часопису “ECOLOGICA” (М51). Радове до 8 страна А4 формата, фонт 12, доставити електронском поштом.  

Информације на тел. 064 0049 066 или (+3811) 3244 248.