Алфа БК Универзитет
Гостујуће предавање - Етичке дилеме интерних ревизора - игра за учеснике
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Гостујуће предавање - Етичке дилеме интерних ревизора - игра за учеснике

Гостујуће предавање - Етичке дилеме интерних ревизора - игра за учеснике

ВЕСТ, 13.12.2017

Председник Секције за јавни сектор у УИРС мр Милена Милојевић – Заменик директора Службе за интерну ревизију, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору и Овлашћени интерни ревизор при Комори овлашћених ревизора, и Мирјана Јовановић, начелник Одељења за ревизију градских општина, одржале су АЛФА БК Универзитету гостујуће предавање са темом „Етичке дилеме интерних ревизора – игра за учеснике“. 

Студентима се посебно допао нов начин презентовања знања из интерне ревизије. Милена Милојевић, која је дипломирала, магистрирала, али и радила као асистент на АЛФА БК Универзитету од 2006-2010. г., похађала је пролетос обуку за предаваче за интерну ревизију у организацији Светске банке.