Алфа БК Универзитет
ИТ сектор у Србији непрестано расте
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / ИТ сектор у Србији непрестано расте

ИТ сектор у Србији непрестано расте

ВЕСТ, 04.05.2018

Према подацима Народне банке Србије о платном билансу за 2017. годину, извоз софтверских услуга достигао је вредност од чак 899 милиона евра, што представља раст од укупно 21% у односу на претходну годину, када је извоз износио 740 милиона евра.

Овакви подаци упућују на то да је у 2017. години ИТ сектор био најздравија привредна грана Србије, са трговинском салдом од 426 милиона евра у плусу, што чини готово половину трговинског салда сектора услуга.

ИТ сектор тако бележи непрекинути раст још од 2007. године, а ово је већ друга година заредом у којој остварује раст од 21%.

Стручна јавност очекује још већи раст извоза ИТ услуга. Ово је уједно и шанса да се привуку страни инвеститори и отворе нова радна места.

ИТ сектор у Србији непрестано расте

Нешто ипак недостаје

Иако је у великом плусу када је у питању трговински салдо, ИТ индустрији ипак нешто недостаје: довољан број обучених кадрова.

Према мишљењу стручњака, значајан раст извоза услуга додатно ће допринети потражњи за ИТ стручњацима, којих, према најновијим истраживањима, у нашој земљи већ у овом тренутку недостаје чак 30.000.

Да би се позитиван тренд у ИТ сектору, који две године узастопно бележи раст од по 21%, наставио и у будућности, неопходно је хитно оспособити људе за рад у овој најздравијој привредној грани.

Шанса за све оне који желе да закораче у ИТ област

Програмери, девелопери мобилних апликација, администратори мрежа, ИТ менаџери и дизајнери који поседују најсавременије вештине не само да не морају да чекају на посао већ могу да бирају где ће и за коју плату радити.

Факултет информационих технологија (http://fit.alfa.edu.rs/) на Алфа БК универзитету вам нуди акредитоване основне академске, мастер академске и докторске студије из области информационо-комуникационих технологија.

На факултету информационих технологија студенти имају прилику да раде на најсавременијим рачунарим и софтверима. Свеобухватни план и програм, квалитетни предавачи и модерни услови за учење обезбедиће вам потребна знања и искуства неопходна за добијање посла из области ИТ-а.

Савремени научни резултати, захтеви примењених и развојних истраживања и поштовање принципа Болоњског процеса у извођењу наставе, од стране квалитетног научног, наставног и стручног кадра, чији је досадашњи научни рад препознатљив и у националним и у међународним оквирима, а рад на стратешким пројектима основних, примењених и развојних истраживања их квалификује на ниво националних и/или међународних експерата, уз постојећи хардвер и значајну инфраструктуру Факултета, гаранција су нашим студентима свих нивоа студија, да су стечена теоријска и апликативна знања сигурно високо интересантна и незаобилазна водећим мултинационалним и националним ИТ компанијама, у савременим условима живота и рада, у новом веку и новом миленијуму.