Алфа БК Универзитет
Мастер студије из Англистике на Факултету за стране језике
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Мастер студије из Англистике на Факултету за стране језике

Мастер студије из Англистике на Факултету за стране језике

ВЕСТ, 17.07.2019

Данас је на Факултету за стране језике одбрањен мастер рад Мотивација на часу енглеског језика: проблеми и активности у 5. и 6. разреду основне школе.

На Факултету за стране језике студенти се могу определити за мастер студије Англистика – Лингвистика и Англистика – Књижевност. 

Мастер студије из Англистике на Факултету за стране језике

Након завршених мастер студија, студенти добијају звање мастер филолог и могу да предају енглески у образовним установама свих нивоа, преводе писмено и усмено у свим врстама институција, обављају послове у сфери културе и издаваштва, као и у медијима, библиотекама и архивима.