Алфа БК Универзитет
Међународни научни скуп - ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Међународни научни скуп - ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Међународни научни скуп - ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ВЕСТ, 26.03.2018

Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије EKOLOGICA у сарадњи са Алфа БК универзитетом организују Међународни научни скуп - ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

Међународни научни скуп - ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Научни скуп: «ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ» намењен је свим стручњацима у домену заштите животне средине: истраживачима, економистима, правницима, инжењерима, хемичарима, технолозима, социолозима, наставницима, метеоролозима, инспекторима и свима који имају одговоран однос према заштити животне средине.
Програм Међународног научног скупа обухвата многе тематске целине и целокуп-ну проблематику зелене економије и зеленог раста у циљу заштите квалитета животне средине и људског здравља.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ
1. Развој зелене економије у свету
2. Зелена економија и зелени раст
3. Примена система интегративног знања у зеленој економији
4. Зелена економија и социјална одговорност
5. Значај технолошких иновација у развоју зелене економије
6. Енергетска ефикасност и зелена економија
7. Обновљиви извори енергије и одржива енергетика
8. Интегративно управљање водним ресурсима
9. Органска пољопривреда и зелена економија
10. Улога зелене економије у борби против климатских промена и њихових последица
11. Циркуларна економија као битна компонента зелене економије
12. Рециклажа отпада и коришћење секундарних сировина
13. Интегрални менаџмент комуналног отпада
14. Примена ресурсоштедљивих технологија у различитим привредним секторима
15. Улога зелене економије у заштити животне средине и екосистема
16. Мониторинг стања животне средине
17. Правна регулатива у области заштите животне средине и зелене економије
18. Јачање улоге финансијских институција у заштити животне средине
19. Развој иновационих активности у циљу заштите животне средине
20. Примена иновативних дигиталних технологија у циљу промоције зелене економије и зеленог раста
21. Обезбеђивање сигурности и одрживости животне средине у градовима и насељима
22. Заштита ресурса зеленог туризма

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДАТУМИ
Радови за научни скуп могу бити саопштени на српском или енглеском језику.
Пријаве учешћа и апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима (обима једна страна укупно, А4 формата фонт 12 pt) примамо до 28. марта 2018. године на E-mail: ecologica@mts.rs.

Апстракти ће бити штампани у Зборнику апстраката, а рецензирани радови у часопису “ECOLOGICA” (М51).

Радове до 6 страна А4 формата, фонт 12, штампане у 2 примерка и на CD, доставити у току научног скупа, или електронском поштом.

Котизација износи 12.000 дин.

Информације на тел. 064 38 000 80 или (011) 3244 248.