Алфа БК Универзитет
Округли сто - Искуства у онлајн настави на АЛФА БК Универзитету
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Округли сто - Искуства у онлајн настави на АЛФА БК Универзитету

Округли сто - Искуства у онлајн настави на АЛФА БК Универзитету

ВЕСТ, 22.06.2020

У четвртак 18. јуна у 12 часова на Алфа БК Универзитету организован је ОРКУГЛИ СТО на тему

„Искуства у онлајн настави на АЛФА БК Универзитету
(током и након ванредног стања/пандемијске кризе у периоду од марта до маја 2020. године)“

У оквиру уводног излагања,  о специфичности наставе и примењених решења прилагођених студијским програмима, говорили су представници свих факултета Алфа БК Универзитета, као и чланови администрације који су активно учествовали у онлајн настави.

Округли сто - Искуства у онлајн настави на АЛФА БК Универзитету

Садржај излагања присутних обухватио је најзначајнија искуства стечена током периода ванредног стања и предлоге најбољих примера за будућу редовну наставу. Презентовани материјал и резиме дискусија биће обједињени у јединствен материјал који ће бити достављен Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, као  и КОНУС-у,  чији је члан наш Алфа БК Универзитет.  Ректорски савет Конференције универзитета Србије је најавио организацију Округлог стола на тему „Искуства у онлајн настави на универзитетима у Србији 2020. године“ за 7. јули 2020. године,  на ком ће наша ректорка представити  најбоље предлоге и препоруке збројене, управо, на Округлом столу одржаном на Алфа БК Универзитету.