Алфа БК Универзитет
ПРЕЛАЗАК НА Е-УЧЕЊЕ НА АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТУ
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / ПРЕЛАЗАК НА Е-УЧЕЊЕ НА АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТУ

ПРЕЛАЗАК НА Е-УЧЕЊЕ НА АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТУ

ВЕСТ, 16.03.2020

У складу са одлуком Председникa Републике Србије о проглашењу ванредног стања и препоруком Министарства за високо образовање, АЛФА БК Универзитет доноси следећу

ОДЛУКУ И НАРЕДБУ

ЗА НАСТАВНИКЕ

а. Универзитет прелази на алтернативне облике наставних активности, путем система за учење на даљину. Предавања и вежбе одржаваће се путем Е-учионице и путем континуиране и што непосредније комуникације са студентима.

б. Сваки професор и наставник у обавези је да утврди начин извођења методских јединица (предавања и вежби) у оквиру плана и програма, како би се настава извела електронским путем до краја семестра.

в. Настава се изводи по већ утврђеном распореду часова и професори су дужни да воде евиденцију о извођењу наставе и оствареној комуникацији са студентима.

г. Професори су дужни да доставе декану план извођења наставе (начин и место) и извештаје о одржаној настави, који се доставља дневно.

ЗА СТУДЕНТЕ

а. Комуникација са студентима одвија се преко система учења на даљину.

б. Предавања се одржавају преко Е-учионица АЛФА БК Универзитета. Е учионице садрже сва потребна упутства за рад, презентације са предавања, упутства за вежбе, тестове, колоквијуме, видео снимке понеких предавања, и слично. Наставници такође могу да шаљу садржај предавања, пратећи текст, презентације и литературу студентима на њихове Е- адресе.

в. Вежбе се отказују до даљњег – остаје могућност да се након укидања ванредне ситуације одрже блок вежбе или вежбе у пакету које ће припремити сарадници са предметним наставницима. У случају да се изводе теоријске вежбе оне се изводе на начин како је то предвиђено за предавања.

г. Студенти могу да обраћају својим наставницима и асистентима путем Е-мејла користећи Е-адресе наставника које су дате на сајту у рублици “Наставници и сарадници”.

д. Студенти су обавезни да прате информације које се истичу на сајту Универзитета у рублици “Најновије вести” и да се јављају својим наставницима и асистентима.

ђ. Студенти су у обавези да Студентској служби дају најажурније податке о својим Е-адресама и телефонским бројевима.

е. Испити ће се одржавати у по окончању ванредног стања. Уколико ванредно стање буде актуелно током дужег временског периода, испити ће се организовати у складу са захтевима ванредног стања.

ж. Е адреса за жалбе студената је zalbe@alfa.edu.rs

ОСТАЛО

а. Све учионице, БИБЛИОТЕКА и друге просторије у којима се може окупљати већи број људи су затворене.

б. Све ваннаставне активности на Универзитету су укинуте.

в. Све активности које нису веза са наставом укидају се и отказују.

Ректор

У Београду, 16.3.2020.