Алфа БК Универзитет
Издавачка делатност
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / О Универзитету / Издавачка делатност

Издавачка делатност

Часопис Гласник за друштвене науке

Часопис Гласник за друштвене науке излази од 2009. године у континуитету, једном годишње. Издавач је Факутет за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК универзитета.

На основу одлуке Министарства просвете и науке Републике Србије, часопис Гласник за друштвене науке је категоризован као научни часопис М53 (интердисциплинарне науке). 

Часопис Речи

Часопис за језик, књижевност и културу Речи, Факултет за стране језике Алфа БК универзитета.
Излази једном годишње, категорија  М-53.

Часопис Менаџмент у спорту

 У часопису се публикују радови из области менаџмента у спорту, физичког васпитања и спорта и додирних био – медицинских, хуманистичких, друштвених и природних наука, са необјављеним резултатима научних истраживања и новим емпиријским искуствима. 

Часопис је веома значајан извор нових научних и стручних информација, обзиром да је једини овакве врсте у региону.У часопису се публикују радови из области менаџмента у спорту, физичког васпитања и спорта и додирних био – медицинских, хуманистичких, друштвених и природних наука, са необјављеним резултатима научних истраживања и новим емпиријским искуствима.

Едиција Нови видици

Реализам и стварност: нова тумачења прозе српског реализма из родне перспективе.
Аутор: Светлана Томић
Линк за преузимање https://ftb.academia.edu/SvetlanaTomic/Books

Маргарет Етвуд и мит: нови свет у боји древних предања
Аутор: Маја Ћук
Линк за преузимање https://ftb.academia.edu/MajaCuk/Books