Алфа БК Универзитет
Међународна сарадња
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / О Универзитету / Међународна сарадња

Међународна сарадња

Међународна сарадња нашег Универзитета је успешна захваљујући пре свега чињеници да су наши наставни планови и програми комплементарни са програмима сродних универзитета у иностранству.

 

Међународна сарадња Алфа БК универзитета са сродним универзитетима у страним земљама остварује се у четири правца...

  • Сарадња на плану размене студената и праксе наших студената у другим земљама;
  • Сарадња на плану размене професора;
  • Сарадња на плану размене стручне литературе;
  • Сарадња на плану заједничких последипломских студија, саветовања, научних пројеката и сл.

У оквиру размене студената, сарадња се остварује у редовним студијама и подразумева завршавање једног семестра на неком страном универзитету, односно на Алфа БК универзитету.

Посебно треба истаћи да наши студенти обављају праксу у страним компанијама посредством одговарајућег универзитета чији професори надзиру рад студената.

У оквиру размене професора, сарадња подразумева учешће наших професора у својству гостујућег професора или по посебном позиву за одређена предавања на страним универзитетима и обрнуто.

Обострана размена уџбеника и стручних књига за студије говори о сарадњи која се одвија на овом плану размене литературе. У оквиру сарадње на плану заједничких последипломских студија, програм се реализује тако што наши или страни последипломци студирају једну годину на нашем Универзитету, а другу годину на страном универзитету са којим је такав споразум направљен. Универзитет на коме ће се бранити магистарска или докторска теза је питање избора самог кандидата.

Заједничке међународне конференције на актуелне теме се организују по потреби на нашем или страном универзитету. Такође, израда заједничких међународних пројеката је обухваћена уговором о сарадњи.

Алфа БК универзитет до сада је успоставио сарадњу са преко 20 универзитета из иностранства, а последњи споразуми потписани су са:

  1. Schiller International University,
  2. Huron University USA in London
  3. The American College of Thessaloniki.