Алфа БК Универзитет
Упис
  • вебсајтови
    факултета

Упис

Поред разноврсности студијских програма који варирају од менаџмента, лингивстике, економије, преко спорта, информационих технологија, математике и рачунарства и многих других, нудимо јединствену могућност добијања двојне дипломе са шведским Универзитетом у Јончепингу.

 

Преко 20 акредитованих студијских програма које нуди наш Универзитет пружају свима могућност да пронађу нешто за себе и стекну знање које ће пристајати уз њихово будуће звање.

Поред тога, нудимо могућност одласка на стручну праксу, што је нашим садашњим и будућим студентима најпримамљивије. Такође, студенти имају могућност да активно учествују у свим дешавањима везаним за студентски парламент и на тај начин остваре посебне погодности везане за студирање на нашем Универзитету.

Алфа БК универзитет мисли и на студенте из унутрашњости. Из тог разлога, отворени су консултативни центри Алфа БК универзитета у Крушевцу, Нишу, Новом Пазару и Краљеву!

БУДУЋИ СТУДЕНТИ, ДОБРО ДОШЛИ У АЛФА БК ПОРОДИЦУ!

Контакт телефони за информације око уписа на све Факултете Алфа БК универзитета:

063-44-66-99 и 063-313-153

Пријемни испит

Пријемни испит

Драги будући студенти,

пoлaгaњe септембарског приjeмнoг испита за упис у школску 2019/20 годину oдржaће се 19.09.2019. године у 11 чaсoвa у прoстoриjaмa Aлфa БК Унивeрзитeтa, Палмира Тољатија 3, Нови Београд.

Рaнг листa ћe се формирати 20.09.2019., а кoнaчнa рaнг листa кандидата бићe истaкнутa у студeнтскoj служби 23.09.2019. године.

Упис пoчињe 24.09.2019 и трaje дo 30.09.2019. гoдинe.

Свe додатне инфoрмaциje можете добити на тeлeфoн Студентске сужбе 011/260-638, 011/267-41-64

Акредитовани програми

Акредитовани програми

Преко двадесет акредитованих студијских програма на свим нивоима студија (основне студије, мастер и докторске студије), више од 20.000 студената који су своје академско звање стекли на неком од факултета Алфа Универзитета, и скоро 200 запослених, гаранција су вашег избора жељеног факултета. 

Потребна документација за упис

Потребна документација за упис

Припремите непходну документацију унапред и скратите време које вам је потребно за процедуру пријаве.

Пријавите се за упис основних академиских студија преко формулара

Колико кошта

Колико кошта

За кандидате који уписују I годину основних академских студија Алфа БК Универзитета, а који су средњу школу у четворогодишњем трајању завршили са просечном оценом од 4,5 па навише, школарина износи 750 евра.

Куда са нашом дипломом?

Куда са нашом дипломом?

Преко 20 акредитованих студијских програма које нуди наш Универзитет пружају свима могућност да пронађу нешто за себе и стекну знање које ће пристајати уз њихово будуће звање.

Буди сигуран да твој избор буде само твој и не дозволи другима да утичу на твоје одлуке. Одабир факултета је кључна ствар за твоју будућност, коју од тренутка одабира сам кројиш.

Стипендије

Стипендије

СТИПЕНДИЈЕ АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТA

Алфа БК Универзитет, као први приватни Универзитет у Србији, одлучио је да у оквиру својих могућности максимално помогне да Република Србија оствари све циљеве високог образовања дефинисане Законом о високом образовању.

Као приватни универзитет Алфа ВК Универзитет може да да свој допринос обезбеђивању научног, уметничког и стручног подмлатка кроз стипендирање младих перспективних лица са стеченим средњим образовањем, ради повећања броја становника са високим образовањем у циљу образовања креативне популације која непрекидно усваја и ствара нова знања.

Због што веће мотивације младих људи за учење и усавршавање, Алфа БК Универзитет је одлучио да стипендирање у виду уписа прве године основних академских студија без плаћања школарине, прошири и на све наредне школске године.

Алфа БК Универзитет додељује стипендије у виду бесплатног студирања кандидатима за упис на Алфа БК Универзитет који су средњу школу у четворогодишњем трајању завршили са одличним успехом, односно са укупном просечном оценом од 4,5 па навише и који поседују награде освојене на републичким такмичењима.
Сваки од факултета у саставу интегрисаног Алфа БК Универзитета може доделити по 2 (две) стипендије, а консултативни центри Универзитета по 1 (једну) стипендију.
Одобрена стипендија важиће за све четири године студија, под условом да стипендирани студент испуњава наставне, предиспитине и испитне обавезе и претходну годину студија заврши у року, најкасније до почетка наставе у наредној школској години, са укупном просечном оценом од најмање 8 (осам).