Алфа БК Универзитет
Стипендије 2019
  • вебсајтови
    факултета

Стипендије 2019

Алфа БК Универзитет, као први приватни Универзитет у Србији, одлучио је да у оквиру својих могућности максимално помогне да Република Србија оствари све циљеве високог образовања дефинисане Законом о високом образовању.

Као приватни универзитет Алфа ВК Универзитет може да да свој допринос обезбеђивању научног, уметничког и стручног подмлатка кроз стипендирање младих перспективних лица са стеченим средњим образовањем, ради повећања броја становника са високим образовањем у циљу образовања креативне популације која непрекидно усваја и ствара нова знања.

Због што веће мотивације младих људи за учење и усавршавање, Алфа БК Универзитет је одлучио да стипендирање у виду уписа прве године основних академских студија без плаћања школарине, прошири и на све наредне школске године.

Алфа БК Универзитет 2019. године додељује стипендије у виду бесплатног студирања кандидатима за упис на Алфа БК Универзитет који су средњу школу у четворогодишњем трајању завршили са одличним успехом, односно са укупном просечном оценом од 4,5 па навише и који поседују награде освојене на републичким такмичењима.
Сваки од факултета у саставу интегрисаног Алфа БК Универзитета може доделити по 2 (две) стипендије, а консултативни центри Универзитета по 1 (једну) стипендију.
Одобрена стипендија важиће за све четири године студија, под условом да стипендирани студент испуњава наставне, предиспитине и испитне обавезе и претходну годину студија заврши у року, најкасније до почетка наставе у наредној школској години, са укупном просечном оценом од најмање 8 (осам).

стипендије

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ИНФОРМАЦИЈА О КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТРАНИХ ВЛАДА И ФОНДАЦИЈА