Алфа БК Универзитет
Број места
 • вебсајтови
  факултета

Број места

АЛФА БК Универзитет вас очекује. 

 

Број места по нивоима студирања и програмима  факултета Алфа БК Универзитета. 

Факултет за финансије, банкарство и ревизију, Београд  без својства правног лица

 • оас - Рачуноводство и ревизија 60
 • оас - Трговина 60
  • модул 1 Трговина и маркетинг
  • модул 2 Порези и царина
 • оас - Агробизнис и аграрна економија 30
 • оас - Финансије (ДЛС) 120
 • оас - Економија  30
 • мастер - Агробизнис и аграрна економија 25
 • дс - Међународна трговина и бизнис 5

Факултет за математику и рачунарске науке, Београд, без својства правног лица

 • оас - рачунарске науке 25
 • мастер - рачунарске науке 15
 • дс - рачунарске науке 5

Факултет информационих технологија, Београд, без својства правног лица

 • оас - Информационо-комуникационе технологије 25
 • мастер - Информационо-комуникационе технологије 15

Факултет за менаџмент у спорту, Београд

 • оас - Менаџмент у спорту 90
 • мастер - Менаџмент тренажне технологије 25
 • мастер - Менаџмент у спорту 25

Факултет за стране језике, Београд

 • оас - Англистика 50
 • мастер - Англистика - књижевност 20
 • мастер - Англистика-лингвистика 20

Студијки програми интегрисаног Алфа БК универзитета

 • мастер - Организација, технологија грађења и менаџмент у грађевинарству 32
 • мастер - Енергетска ефикасност у зградарству

Универзитет задржава право на допуну овог конкурса за студијске програме који су у припреми.

Студијски програми у процесу акредитације

 • оас - Херитологија – заштита наслеђа 45
 • мастер - Херитологија – заштита наслеђа 25
 • мастер - Рачуноводство и ревизија
 • мастер - Трговина
 • дс - Информационо-комуникационе технологије

Академија уметности, Београд

Информације о називима студијских програма, броју студената који се уписују и школарини  доступне су на сајту Академије уметности

www.akademijaumetnosti.edu.rs