Алфа БК Универзитет
Број места
  • вебсајтови
    факултета

Број места

Универзитет вас чека. 

 

Број места по нивоима студирања и програмима  факултета Алфа БК Универзитета. 

Факултет за финансије, банкарство и ревизију, Београд  без својства правног лица

  • оас - Рачуноводство и ревизија 60
  • оас - Трговина 60
  • оас - Агробизнис и аграрна економија 30
  • оас - Финансије (длс) 120
  • оас - Економија  30
  • мастер - Трговина 25
  • мастер - Агробизнис и аграрна економија 25
  • дс - Међународна трговина и бизнис 5

Факултет за математику и рачунарске науке, Београд, без својства правног лица

  • оас - рачунарске науке 25
  • мастер - рачунарске науке 15
  • дс - рачунарске науке 5

Факултет информационих технологија, Београд, без својства правног лица

  • оас - Информационе технологије 25
  • мастер - Информационе технологије 15
  • дс - Информационо комуникационе технологије 5

Факултет за менаџмент у спорту, Београд

  • оас - Менаџмент у спорту 90
  • мастер - Менаџмент тренажне технологије 25
  • мастер - Менаџмент у спорту 25

Факултет за стране језике, Београд

  • оас - Англистика 50
  • мастер - Англистика - књижевност 20
  • мастер - Англистика-лингвистика 20

Академија уметности, Београд

  • оас - Фотографија и камера 12
  • оас - Глума 20 
  • оас - Музичка продукција и дизајн звука 12
  • оас - Продукција у уметности и медијима 20
  • оас - Филмска и телевизијска режија и монтажа  
    • Модул ФТВ режија  10
    • Модул ФТВ монтажа 6 
  • мастер - Креирање имиџа у уметности и медијима 12
  • мастер – Уметност документарних форми 10
  • мастер – Компјутерска музика и мултимедији 10
  • мастер – Интердисциплинарне студије визуелних и сценских уметности
    • Модул Мултимедијално сценско стваралаштво 10
    • Модул Фотографија и камера 10