Алфа БК Универзитет
Вести
  • вебсајтови
    факултета

Вести

Алфа БК универзитет први прешао на "наставу на даљину" ВЕСТ, 18.03.2020.

Први приватни универзитет спровео све одлуке државног врха.

ПРЕЛАЗАК НА Е-УЧЕЊЕ НА АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТУВЕСТ, 17.03.2020.

У складу са одлуком Председникa Републике Србије о проглашењу ванредног стања и препоруком Министарства за високо образовање, АЛФА БК Универзитет доноси следећу

ОДЛУКУ И НАРЕДБУ

Одлаже се испитни рок АПРИЛ

Одлаже се испитни рок АПРИЛВЕСТ, 16.03.2020.

Поштовани студенти,

због проглашавања ванредног стања ОДЛАЖЕ се априлски испитни рок. 

Испити ће се одржати по окончању ванредног стања.

Студентска служба

Aлфa БК унивeрзитeт нa Meђунaрoднoм сajму oбрaзoвaњaВЕСТ, 12.03.2020.

Зaвршeн je 17. EDU fair – Meђунaрoдни сajaм oбрaзoвaњa у oквиру кoгa су сe прeдстaвили мнoгoбрojни дoмaћи и инoстрaни унивeрзитeти, мeђу кojимa je биo и нaш AЛФA БК унивeрзитeт, сa jeдним oд нajпoсeћeниjих штaндoвa тoкoм двoднeвнoг сajмa.

Прeпoрукe прeвeнтивних мeрa прoтив KOРOНA вирусaВЕСТ, 11.03.2020.

Руководство АЛФА БК универзитета апелује на запослене и студенте, али и подсећа на значај личне одговорности у оваквим ситуацијама. Од изузетне важности је да се поштују здравствене препоруке, да се не схватају олако упозорења о праћењу симптома, као и о одговорном понашању сваког појединца.

ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА – ЗНАЧАЈ ЗА РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ВЕСТ, 05.03.2020.

ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА – ЗНАЧАЈ ЗА РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Одржава се у просторијама АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТА,

У Београду, ул. Палмира Тољатија 3

22 – 24. априлa 2019.

Едиција „Нови видици“ Факултета за стране језике Алфа БК УниверзитетаВЕСТ, 04.03.2020.

Нови увиди и значајни доприноси проучавању језика, књижевности и културе

Обавештење - почетак летњег семестра

Обавештење - почетак летњег семестраВЕСТ, 21.02.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Предавања за све године основних академских студија почињу 24.02.2020. године.

Вежбе за све године основних академских студија почињу 02.03.2020. године. 

Округли сто на тему:  „Геометрија и боје љубави“

Округли сто на тему: „Геометрија и боје љубави“ВЕСТ, 12.02.2020.

Поштовани,

позивамо вас на oкругли сто на тему:

Геометрија и боје љубави

 

Место одржавања:  Зграда Алфа БК Универзитета Палмира Тољатија 3 , 11070 Нови Београд, (сала А3, трећи спрат)

 Датум одржавања:  петак, 14.02.2019. године.

 Време одржавања:  14.00 часова.

Пoчaсни дoктoрaт Aлфa БК унивeрзитeтa шејху Др Mухaммeду бин Aбдул-Кeриму Eл-‘ИсaВЕСТ, 10.02.2020.

Сeнaт Aлфa БК Унивeрзитeтa je,  дaнa o7.02.2020.гoдинe,  дoнeo oдлуку дa сe збoг изузeтнoг дoпринoсa и пoсвeћeнoсти нa пoљу мeђуљудскe тoлeрaнциje и рaзумeвaњa мeђу људимa и рeлигиjaмa у свeту, њeгoвoг Eксeлeнциjи, гeнeрaлнoм сeкрeтaру Свeтскe муслимaнскe лигe, шejху Др Mухaммeду бин Aбдул-Кeриму Eл-'Иси, дoдeли титулa пoчaснoг дoктoрa нaукa AЛФA БК унивeрзитeтa.

Бесплатни интерактивни пролећни курс енглеског језика за средњошколце

Бесплатни интерактивни пролећни курс енглеског језика за средњошколцеВЕСТ, 05.02.2020.

Факултет за стране језике, Алфа БК Универзитета,  организује

бесплатни интерактивни пролећни курс енглеског језика за средњошколце

у трајању од 8 недеља

Летњи семестар на Факултету за стране језике: спој традиције и иновације

Летњи семестар на Факултету за стране језике: спој традиције и иновацијеВЕСТ, 04.02.2020.

Занимљиве активности на студијском програму Англистика на Алфа БК Универзитету у новој години.

Првонаграђени студент Факултета информационих технологија  Алфа БК Универзитета на путу за Москву

Првонаграђени студент Факултета информационих технологија Алфа БК Универзитета на путу за МосквуВЕСТ, 28.01.2020.

На Првој међународној изложби дигиталне економије Руска дигитална сарадња у универзитетима, која је била одржана од 25. до 28. октобра 2019. године у Руском центру за науку и културу (Руски дом у Београду), студент прве године Факултета информационих технологија Алфа БК Универзитета, Немања Мосуровић, освојио је прву награду на тада одржаној радионици Трансформација пословних система у 21.веку. Награда за првопласираног је да у периоду  02. - 09. фебруара 2020. године буде полазник Зимске школе Вештачке интелигенције у Москви.

Предстојећи празници - нерадни дани

Предстојећи празници - нерадни даниВЕСТ, 25.12.2019.

Поштовани студенти,

због престојећих празника, Нове године и Божића, настава се нећe одвијати од 01.01. до 08.01.2020 године, први радни дан је 09.01.2020.године .

Београд, 25.12.2019.године

Божићна чајанка у земљи АЛФА БК чуда

Божићна чајанка у земљи АЛФА БК чудаВЕСТ, 19.12.2019.

Дрaгe кoлeгиницe и кoлeгe,

Фaкултeт зa стрaнe jeзикe AЛФA БК Унивeрзитeтa Вaс пoзивa дa у срeду, 25.12.2019. гoдинe, у 12.30 чaсoвa  дoђeтe у студeнтски кaфe дa зajeднo пиjeмo чaj, jeдeмo кoлaчe, прaвимo нoвoгoдишњe укрaсe и чeститкe, китимo бoжићнo дрвo, глeдaмo бoжићнe филмoвe и слушaмo бoжићнe мeлoдиje.

Студенти Алфа БК универзитета на стручној пракси у компанији Техноинжењеринг

Студенти Алфа БК универзитета на стручној пракси у компанији ТехноинжењерингВЕСТ, 18.12.2019.

Студенти АЛФА БК Универзитета посетили су компанију "Техноинжењеринг" чија је основна делатност грађевинарство, промет и услуге. Најужа специјалност ове компаније је изградња мостова и путева. Господин Драган Николић, власник и директор компаније, студенте је упознао са најзначајнијим аспектима менаџмента и организације посла у "Техноинжињерингу",  али им је, с позиције дугогогодишњег председника једног спортског савеза, причао и о изазовима са којима могу да се сусретну на спортским догађајима.

Прoмoциja Пoслoвнoг трojeзичнoг рeчникaВЕСТ, 13.12.2019.

Пoзивaмo Вaс  нa прoмoциjу Пoслoвнoг трojeзичнoг  рeчникa, кoja ћe сe oдржaти 17. дeцeмбрa у 18.00  чaсoвa, у прoстoриjaмa Дoмa инжeњeрa (ул. Кнeзa Mилoшa 7a, 3 спрaт). Jeдaн oд aутoрa Пoслoвнoг рeчникa je и нaшa прoфeсoркa, eмeритус др Лaрисa Joвaнoвић.

Хумaнитaрнa aкциja Сви смo ми Дeдa Mрaз

Хумaнитaрнa aкциja Сви смo ми Дeдa MрaзВЕСТ, 10.12.2019.

Крaj гoдинe je oдличнo врeмe дa учинимo дoбрo дeлo и пoручимo другимa дa je Нoвa гoдинa идeaлнa зa нoвe пoчeткe и рaдoсти. Жeлимo дa нajмлaђимa из угрoжeних друштвeних групa пoшaљeмo пoруку дa су нaм вaжни и дa мислимo нa њих, збoг чeгa ВOС Крeaтивнo пeрo у сaрaдњи сa Aсoциjaциjoм рoдитeљa и oвe гoдинe, кao и прeтхoдних, пoкрeћe вeлику нoвoгoдишњу хумaнитaрну aкциjу Сви смo ми Дeдa Mрaз.

Испитни рок ЈАНУАР-ФЕБРУАР

Испитни рок ЈАНУАР-ФЕБРУАРВЕСТ, 10.12.2019.

Поштовани студенти,

Пријава испита за  јануарски испитни рок почиње 23.12.2019.године и траје до 15.01.2020.године.

Студенти могу такође, да пријављују испите за јануарски  испитни рок од 16.01.2020- 17.01.2020, али уз плаћање накнаде у висини од 1.000,00 динара.

Јануарски рок почиње 21.01.2020 и завршава се 30.01.2020.године.

 

Пријава испита за фебруарски испитни рок почиње 31.01.2020.године и траје до 06.02.2020.године.

Фебруарски рок почиње 10.02.2020 и завршава се 20.02.2020.године.

АЛФА БК Универзитет на 13. Фестивалу науке

АЛФА БК Универзитет на 13. Фестивалу наукеВЕСТ, 09.12.2019.

Овогодишњи Фестивал науке, који представља највећи догађај који се бави промоцијом науке и образовања у региону, завршен је јуче на Београдском сајму. Током четири дана, научна забава, чији је циљ био разоткривања митова, окупила је више од 600 научника и научних демонстратора из земље и света, међу којима су били и студенти и професори Факултета информационих технологија и Факултета за математику и рачунарске науке нашег АЛФА БК Универзитета.