Алфа БК Универзитет
Историјат Факултета
  • вебсајтови
    факултета

Историјат Факултета

Факултет је основан 15.05.1993. године у Пећи, као задужбина породице Карић. Одлуком о оснивању између Фондације „Браћа Карић“ и Института „Браћа Карић“ основана је Академија за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“. Званично, Академија је почела са радом 22.09.1993. године са седиштем у Пећи.

За више од 20. година постојања, Факултет за трговину и банкарство је прешао развојни пут од малог предузетничког факултета, ствараног са пуно љубави и пажње, до Факултета са савременим диверсификованим наставним плановима и програмима.

Условно речено, развојни пут Факултета може се представити у четири етапе:

  • Прва, од 1993. до 1997. године, од оснивања Академије до промене назива у Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“. Остаће упамћено да је у овом периоду у Пећи своје високошколско образовање стекла група од 60 студената из бивших република СССР-а.
  • Друга, најкраћа и најкоплекснија етапа развоја условљена екстерним факторима окружења и сложеним политичко-економским условима у земљи обележила је период преласка Факултета из Пећи у Београд. У периоду од годину дана Факултет је успео да уз велике напоре сачува интегритет, ресурсе и људе који су себе протеклих година уткали у идеју звану Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница карић“.
  • Трећа етапа развоја, од 1999.године до данас, потврдила је , да је Факултет прележао дечје болести привређивања, пословања (развоја), да се након успешног конституисања и уходавања потврдио у најтежим могућим условима у којима једна организација може да се нађе. Превазилазећи у ходу све тешкоће, првенствено на плану дубоког неразумевања свог предузетничког духа од стране домаћег окружења, Факултет је успео да створи нову основу за успешни раст и развоја у складу са савременим светским трендовима у области високошколског образовања
  • Четврту етапу развоја Факултета обележиће године које су пред нама. Биће то период у којем ће до изражаја доћи све вредности и знања која су на мукотрпан начин стварана и скупљања протеклих година. Нови подухвати и увођење нових метода у настави (учење на даљину - Distance Learning) као и интегрисање Факултета са Алфа БК Универзитетом, додаће нову вредност Факултету и донети промењен, позитиван став домаћег окружења према идеји приватног високошколског образовања и што је најважније конкурентску предност и лидерство у областима за које је Факултет матичан.