Алфа БК Универзитет
Издања Факултета за стране језике као поклон будућим студентима
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Издања Факултета за стране језике као поклон будућим студентима

Издања Факултета за стране језике као поклон будућим студентима

ВЕСТ, 28.06.2021

Награде на завршном часу припрема за пријемни испит.

На завршном часу припрема за пријемни испит на Факултету за стране језике уручене су награде најбољим полазницима, након провере знања. Будући студенти су на поклон добили публикације објављене у оквиру едиције Нови видици, зборник са традиционалне међународне конференције и часопис Речи.

Издања Факултета за стране језике као поклон будућим студентима

У оквиру издавачке делатности Факултета посебна пажња се поклања доприносима младих истраживача, тако да већ на завршним годинама основних студија студенти имају прилику да објаве научне радове и учествују на међународном скупу. Како о зборнику Језик, књижевност и игра, тако и о публикацијама у оквиру едиције Нови видици - Култура, нација и нарација: књижевност српске дијаспоре; Мага Магазиновић: сећања, чињенице, интерпретације; Terra Australis: митопоетика припадања и Англицизми у спортској термиологији, писало се на веома похвалан начин у угледном дневном листу Политика у рубрици за културу, 10. маја и 30. маја ове године.