Алфа БК Универзитет
Сајтови са бесплатном литературом за студенте и истраживаче током ванредног стања
 • вебсајтови
  факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Сајтови са бесплатном литературом за студенте и истраживаче током ванредног стања

Сајтови са бесплатном литературом за студенте и истраживаче током ванредног стања

ВЕСТ, 08.04.2020

По проглашењу ванредног стања у Републици Србији, Алфа БК Универзитет још једном је показао своју друштвену одговорност преласком на интерактивну „наставу на даљину“ која се већ три недеље, уз обострано задовољство,  успешно се одвија.

Овога пута желимо вам представити неколико корисних извора информација за ваше усаврашавање током ванредног стања. Верујемо да ће вам исти корисити и након што оно прође.

Новонастала ситуација захватила целу планету, укључујући и високошколске установе широм света. Да би им некако помогли, многи издавачи омогућили су студентима бесплатно коришћење својих ресурса. Даље у тексту дати су линкови који воде ка страницама где можете наћи књиге, часописе, чланке, видео и звучне записе који вам могу помоћи у током учења, у писању стручних радова, као и за ваше лично усавршавање.

 • https://www.doabooks.org/ - садржи велики број монографских публикација из више различитих области и на неколико светских језика;
 • https://doaj.org/ - садржи близу 15000 часописа из 133 земље, покривајући различите научне области;
 • https://pro.europeana.eu/ - Еуропеана оснажује сектор културне баштине у својој дигиталној трансформацији;
 • https://dl.acm.org/ - закључно са 30.06.2020. нуди све издато под њиховим кровом бесплатно на коришћење професорима, студентима, истраживачима;
 • https://www.jove.com/ - до 15.06.2020. сви видео записи са њихове платформе бесплатни су за коришћење;
 • https://books.google.com/ - највећа светска библиотека „на мрежи“;
 • https://scindeks.ceon.rs - нуди велики број категоризованих часописа издатих у Србији, са приступом ка пуном тексту.
 • https://digitalna.nb.rs/ - Дигитална Народна библиотека Србије темељи се на значају отвореног приступа информацијама, те с тим у вези нуди велики број периодике, монографских публикација, рукописне периодике, звучних књига и остале грађе.

Такођe вас желимо подсетити на публикације које издаје Алфа БК Универзитет и које такође имају отворен приступ на званичној интернет страници Алфа БК Универзитета (страница Издавачка делатност).

 

Оливера Аломеровић,

Библиотекар АЛФА БК Универзитета