Алфа БК Универзитет
Прeдaвaњe прoф. др Maje Ћук, дeкaнa Фaкултeтa зa стрaнe jeзикe нa Кoлaрцу
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / О Универзитету / Достигнућа / Прeдaвaњe прoф. др Maje Ћук, дeкaнa Фaкултeтa зa стрaнe jeзикe нa Кoлaрцу

Прeдaвaњe прoф. др Maje Ћук, дeкaнa Фaкултeтa зa стрaнe jeзикe нa Кoлaрцу

ВЕСТ, 14.11.2018

Јуче је у Малој сали Коларчеве задужбине у оквиру пројекта Секције за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ), као део циклуса ФЕМИНИЗАМ У СРБИЈИ – ТЕОРИЈА, ИСТРАЖИВАЊА, СТВАРАЛАШТВО, наша професорка др Маја Ћук, деканка Факултета за стране језике АЛФА БК универзитета, одржала предавање на тему 

(Ре)конструкција женског идентитета у романима Маргарет Етвуд

Водећа тема њеног предавања била је конструкција женског идентитета од стране патријархалне средине и реконструкција тих наметнутих улога од стране протагонисткиња Маргарет Етвуд.  Како је професорка истакла, одсликавање родних стереотипа и неравноправне позиције жена у односу на мушкарце је једна од три водеће теме у стваралаштву Етвудове, поред залагање за очување животне средине и формирање канадског културног идентитета.

Иако је Маргарет Етвуд почела да пише пре више од 50 година, њена дела актуелна су и данас. (Следеће године ће се навршити тачно 50 година од њеног првог романа, а у новембру 2019. године ће прославити 80. рођендан.) У последњих годину дана велику популарност ужива серија Слушкињина прича, заснована на истоименом роману. Ово дело је уврштено и у силабус на Факултету за стране језике АЛФА БК универзитета и студенти су веома позитивно реаговали на њега, што сведочи да је стваралаштво Маргарет Етвуд интересантно различитим генерацијама и да она, у сваком тренутку, има слуха да испрати занимљивости у друштву, као и да најави одређене друштвене феномене неколико година или деценија унапред .

Ово је само један од података који говори у прилог чињеници да су садржаји и структура студијског програма на Факултету за стране језике АЛФА БК универзитета усклађени са савременим токовима у проучавању језика и књижевности  и културе.

#придружи се најбољима

Ваш АЛФА БК универзитет