Алфа БК Универзитет
Публикације Алфа БК Универзитета у Политици
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / О Универзитету / Достигнућа / Публикације Алфа БК Универзитета у Политици

Публикације Алфа БК Универзитета у Политици

ВЕСТ, 06.07.2021

Научнe монографијe професорки Факултета за стране језике у рубрици о култури у угледним новинама

Публикације Алфа БК Универзитета у Политици

Четири књиге из едиције „Нови видици“ Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета приказане су на веома похвалан начин у новинама Политика у понедељак 10. маја, у броју 38599. Обједињујући тематику све четири публикације у наслов „Потрага за идентитетом“, ауторка текста је сажето истакла академски и културолошки значај научних монографија Култура, нација и нарација: књижевност српске дијаспоре у Канади проф. др Маје Ћук, Мага Магазиновић: сећања, чињенице, интерпретације проф. др Светлане Томић, Terra Australis: митопоетика припадања проф. др Тијане Парезановић и Англицизми у спортској термиологији проф. др Валентине Будинчић. Из чланка се може извести закључак да едиција „Нови видици“ Факултета за стране језике објављује квалитетне и запажене публикације, које испуњавају научне, методолошке и стилистичне услове, што их више него препоручује како академској, тако и широј читалачкој публици. Подсетимо, едиција „Нови видици“ постоји већ седам година у оквиру издавачке делатности поменуте високообразовне установе и до сад обухвата десет објављених научних монографија.