Алфа БК Универзитет
Срећко Бачевац изабран у председништво Друштва економиста града Крагујевца
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / О Универзитету / Достигнућа / Срећко Бачевац изабран у председништво Друштва економиста града Крагујевца

Срећко Бачевац изабран у председништво Друштва економиста града Крагујевца

ВЕСТ, 02.03.2016

Срећко Бачевац, асистент на Факултету за финансије, банкарство и ревизију Алфа БК универзитета, као једини представник приватних факултета из редова науке, изабран у председништво Друштва економиста града Крегујевца

Срећко Бачевац изабран у председништво Друштва економиста града Крагујевца

Друштво економиста града Крагујевца званично је основано на Економском факултету, 25.02.2016. године.  На Оснивачкој скупштини Друштву економиста је приступило готово 300 чланова.

Присутни су, између осталих, били: Александар Влаховић, председник Савеза економиста Србије, члан председништва СЕС-а проф. др Борис Маровић, као и Владимир Вучковић, члан Фискалног савета, Радомир Ерић, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација, Предраг Лучић, председник регионалне Привредне коморе Шумадије и поморавља, Обрад Турковић, помоћник градоначелника Крагујевца, Верољуб Дугалић, генерални секретар Удружења банака Србије и шест чланова градског већа града Крагујевца који су директно или индиректно повезани са економском науком.

На Оснивачкој скупштини изабран је председник Друштва економиста Крагујевца - проф. др Петар Веселиновић, редовни професор Економског факултета у Крагујевцу и проректор за наставу и студентска питања Универзитета у Крагујевцу, као и председник Скупштине Друштва економиста - проф. др Верољуб Дугалић, редовни професор Економског факултета у Крагујевцу и генерални секретар Удружења банака Србије.

На седници је изабрано и председништво Друштва економиста Крагујевца. У председништво које је извршни орган Друштва економиста Крагујевца ушли су еминентни економски стручњаци из редова професора Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, значајан део представника корпоративног сектора, највећи део представника банака и осигуравајућих компанија и део професора средњих економских и трговачких школа везаних за економску и трговачку струку.

Основна мисија Друштва економиста Крагујевца је промовисање економске науке и струке на локалном и на националном нивоу кроз различите активности.

Друштво економиста Крагујевца у наредном периоду планира и публиковање закључака и монографија са свих конференција и округлих столова. Такође, Друштво, као саставни део СЕС-а планира и на међудржавном нивоу сарадњу са сличним удружењима из региона западног Балкана, како би се повезали професорска и студентска популацију са једне и бројни покидани привредни контакти са друге стране.

Алфа БК универзитет са поносом истиче да је у председништво, поред горе наведених еминентних стручњака,  изабран и Срећко Бачевац, асистент на Факултету за финансије, банкарство и ревизију Алфа БК универзитета, као једини представник приватних факултета из редова науке и један од најмлађих чланова председништва.

УВЕК ПРВИ!