Алфа БК Универзитет
Часопис Менаџмент у спорту
  • вебсајтови
    факултета

Часопис Менаџмент у спорту

 У часопису се публикују радови из области менаџмента у спорту, физичког васпитања и спорта и додирних био – медицинских, хуманистичких, друштвених и природних наука, са необјављеним резултатима научних истраживања и новим емпиријским искуствима. 

Часопис је веома значајан извор нових научних и стручних информација, обзиром да је једини овакве врсте у региону.У часопису се публикују радови из области менаџмента у спорту, физичког васпитања и спорта и додирних био – медицинских, хуманистичких, друштвених и природних наука, са необјављеним резултатима научних истраживања и новим емпиријским искуствима.

Посетите вебстрану часописа и преузмите претходне бројеве.