Алфа БК Универзитет
Едиција Нови видици
  • вебсајтови
    факултета

Едиција Нови видици

Реализам и стварност: нова тумачења прозе српског реализма из родне перспективе.
Аутор: Светлана Томић
Линк за преузимање https://ftb.academia.edu/SvetlanaTomic/Books

Маргарет Етвуд и мит: нови свет у боји древних предања
Аутор: Маја Ћук
Линк за преузимање https://ftb.academia.edu/MajaCuk/Books