Алфа БК Универзитет
Конкурс за упис 2020/21
  • вебсајтови
    факултета

Конкурс за упис 2020/21

2020-2021

 

Конкурс за упис студената на акредитоване академске студије Алфа БК универзитета за школску 2020/2021. годину

На Алфа БК Универзитету расписује се Конкурс за упис студената на акредитоване студијске програме за школску 2020/2021. годину следеће садржине:

Факултет за финансије, банкарство и ревизију

Нaзив програма Уписна квота
OАС- Рачуноводство и ревизија 60
ОАС- Трговина, два модула: Трговина и маркетинг, Порези и царина 60
ОАС- Агробизнис и аграрна економија   30
ОАС -  Економија 30
МАС - Агробизнис и аграрна економија 10
МАС - Трговина 25
ДС - Међународна трговина и бизнис 7

 

Факултет за математику и рачунарске науке

Нaзив програма Уписна квота
ОАС - Рачунарске науке 25
МАС - Рачунарске науке 15
  ДС - Рачунарске науке 5

 

Факултет информационих технологија

Нaзив програма Уписна квота
ОАС  Информационо-комуникационе технологије 25
МАС Информационо-комуникационе технологије 15
ДС  Информационо-комуникационе технологије 5

  

Факултет за  стране језике

Назив програма Уписна квота
ОАС -  Англистика 50
МАС - Англистика-књижевност 10
МАС - Англистика-лингвистика 15

 

Факултет за менаџмент у спорту

Нaзив програма Уписна квота
ОАС - Менаџмент у спорту 60
МАС - Менаџмент тренажне технологије 10
МАС - Менаџмент у спорту 15

 

Студијски програми интегрисаног Алфа БК Универзитета

Нaзив програма Уписна квота
МАС  Енергетска ефикасност у зградарству 8

 

Универзитет задржава право на допуну овог конкурса за студијске програме који су у припреми.

Академија уметности, Београд, информације о називима студијских програма, броју студената који се уписују и школарини  доступне су на сајту Академије уметности

www.akademijaumetnosti.edu.rs

  

ШКОЛАРИНА

1. Школарина студијских програма основних академских студија интегрисаног Универзитета за прву годину студија износи: 1.200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 

2. Школарина студијских програма мастер академских студија интегрисаног Универзитета износи: 1.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, осим за студијски програм Англистика – књижевност и студијски програм Англистика – лингвистика, за које школарина износи 900 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања

 

3. Школарина студијских програма докторских академских студија износи 3.000 евра по години студија у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Школарина је дата за једну школску годину - 2020/2021.

 

За кандидате који уписују прву годину основних академских студија Алфа БК Универзитета, а који су средњу школу у четворогодишњем трајању завршили са укупном просечном оценом од 4,5 па навише, школарина износи 750 евра.

Родитељски попуст - За кандидате који уписују неки од студијских програма Универзитета, а који имају дете, односно децу до седам година старости, школарина за основне академске студије износи 990 евра.

За студенте који имају пребивалиште или боравиште на територији консултативних центара Универзитета, школарина за основне академске студије износи 1.000 евра.

Породични попуст – Први члан породице плаћа редовну цену школарине, други члан породице има попуст у износу од 200 евра од пуне цене школарине, трећи и сваки следећи члан породице има попуст у износу од 300 евра од пуне цене школарине. Одобрен попуст важи за цео период студирања, под условом да студенти до краја текуће школске године стекну услов за упис у наредну годину студија.

За кандидате који се за упис на прву годину основних академских студија Алфа БК Универзитета пријаве до 20. јула 2020. године, школарина за школску 2020/2021. годину износи 990 евра.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

ОАС:  Завршена средња школа у четворогодишњем трајању (диплома и сведочанство сва четири разреда средње школе), положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком установе.

МАСТЕР:  Завршене академске студије у обиму од 240 ЕСПБ, положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком установе.

ДС:  Завршене академске студије у обиму 300 ЕСПБ, положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком установе.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед - рангирање кандидата утврђиваће се на основу успеха из претходног школовања и резултата на пријемном испиту.

РОК ЗА ЖАЛБУ

По објављеној ранг-листи је два дана од дана објављивања.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА и детаљније информације, као и термини пријемних испита доступни су на интернет адресама Алфа БК Универзитета и факултета:www.alfa.edu.rs  www.akademijaumetnosti.edu.rs

Сва питања слати на адресу студентске службе:  upis@alfa.edu.rs

Сви ОАС студијски програми су четворогодишњи, 240 ЕСПБ.