Алфа БК Универзитет
Увек први
  • вебсајтови
    факултета

Увек први

Jедна од пресудних одлика квалитета је трајање. Ту одлику има Алфа БК универзитет, препознатљив под називом Универзитет “Браћа Карић”. Основан је 1993. године као први приватни Универзитет у нашој земљи.

 

Квалитетан професорски кадар, обjективно оцењивање студената, студиjски програми коjи су прилагођени тржишту, администрациjа у служби студената, квалитетна пракса наших студената, успешна међународна сарадња, адекватни услови – савремено опремљени кабинети и учионице, на више од 2000 квадратних метара, метод су стицања квалитетног образовања. 

Дозвола за рад Универзитета према прописима важећим на дан оснивања Универзитета као и реализација процеса акредитације студијских програма према законским прописима Републике Србије, основа су законитог пословања нашег Универзитета.

Универзитет остварује успешну међународну сарадњу; наши наставни планови и програми усаглашени су са програмима сродних универзитета у иностранству. Зато су и дипломе Алфа БК универзитета признате у земљама Европе и света.

Преко двадесет акредитованих студијских програма на свим нивоима студија (основне студије, мастер и докторске студије), више од 20.000 студената који су своје академско звање стекли на неком од факултета Алфа БК универзитета, и скоро 200 запослених, гаранција су вашег избора жељеног факултета. Из године у годину, наш Универзитет се труди, да поред постојећих акредитованих студијских програма, прошири своје капацитете увођењем нових и тржишно оправданих програма, који ће подарити нашем друштву компетентне стручњаке на разноврсним пољима.

Студијски програми на факултетима у оквиру Алфа БК универзитета представљају одговор на потребе привреде и савременог друштва. Ново време, глобализација пословања, техничко-технолошке промене и друге савремене тенденције захтевају флексибилне наставне планове и програме, засноване на новим методама рада, индивидуалног и тимског учења.

Мултимедијалан приступ настави, неограничен приступ интернету, менторски рад, стручна пракса, уџбеници наших професора и међународна литература универзитетске библиотеке, сигуран су пут ка остварењу ваших жеља да после завршетка студија уђете у свет успешних.

Најбоља потврда успешног рада Универзитета јесте професионална каријера наших дипломаца, магистара и доктора наука на коју смо веома поносни. Наши студенти заузимају руководећа места у бројним домаћим и међународним предузећима и институцијама.

Будућим студентима гарантујемо да ће знањем стеченим код нас остварити успешну професионалну каријеру.

Ми вама нудимо знање и радимо према речима нашег познатог песника Јована Јовановића Змаја: „Није знање знање знати, већ је знање знање дати“. Знање је имање и пут ка успешности.