Алфа БК Универзитет
Конференције
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Конференције

Конференције

First International Scientific Conference” Covid-19 and Challenges of the Business World”

Alfa BK University, Faculty of Finances, Banking and Audit in cooperation with Institute for Economy and Finances, organizes International Scientific Conference, “ COVID-19 AND CHALLENGES OF THE BUSINESS WORLD” which was held online, on 25th of March 2021.

Ревитализација културног и природног наслеђа у региону Југоисточне Европе, 2006-2016.

III РЕГИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
Основна стратешка тема:
Ревитализација културног и природног наслеђа у региону Југоисточне Европе, 2006-2016.
8-11 децембар 2016. Алфа БК Универзитет у Београду

Тема конференције

„Резултати ревитализације културне и природне баштине у региону Југоисточне Европе у периоду од 2006. до 2016. године“

Образовање у спорту

Међународна конференција, Београд, 27. мај 2016. године
Факултет за менаџмент у спорту - Алфа БК Универзитет

Култура у огледалу језика и књижевности

Међународна конференција, 24. и 25. мај 2014. године
Факултет за стране језике  - Алфа БК Универзитет