Slide background

А

Л

Ф

А

ТРАКТИВАН

ТРАКТИВАН

КРЕДИТОВАН

ЕГАЛАН

ЕНОМЕНАЛАН

Slide background
Slide background
Slide background
УПИС 2014/2015
БЕСПЛАТАН пријемни испит од 30 јуна 2014.

Студенти који се упишу у јунском року биће ослобођени трошкова уписа !

Slide background ТРГОВИНА

ФИНАНСИЈЕ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

АНГЛИСТИКА

МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

МАТЕМАТИКА И РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ

20+

Slide background
Slide background

Зашто Алфа универзитет ?

Slide background
Slide background