Алфа БК Универзитет
Алфа БК Универзитет
  • вебсајтови
    факултета

УПИС 2019
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
19.09.2019. године у 11 чaсoвa.

Упис

ШEСTE СTУДEНTСКE СПOРTСКE ИГРE AЛФA БК УНИВEРЗИTETA
КРУШEВAЦ, 8. И 9. JУН 2019. ГOДИНE

Шeстe студeнтскe спoртскe игрe AЛФA БК Унивeрзитeтa

Факултет за финансије, банкарство и ревизију

Факултет за финансије, банкарство и ревизију

Факултет за менаџмент у спорту

Факултет за менаџмент у спорту

Факултет за стране језике

Факултет за стране језике

Факултет информационих технологија

Факултет информационих технологија

Факултет за математику и рачунарске науке

Факултет за математику и рачунарске науке

Академија уметности

Академија уметности

Нови, акредитовани МАСТЕР програм
Енергетска ефикасност у зградарству

Енергетска ефикасност у зградарству

Нови, акредитовани МАСТЕР програм Организација, технологија грађења и менаџмент у грађевинарству

Организација, технологија грађења и менаџмент у грађевинарству

СТИПЕНДИЈЕ

Стипендије

Достигнућа

Достигнућа

Наши студенти

Студенти

Чланови наше АЛУМНИ асоцијације

Чланови

Институт за стратегијске студије и развој
"Петар Карић"

Институт „ПЕТАР КАРИЋ“